2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2000 1999 1998
1997 1996 1995
1994 1990 1989
1988 1986 1985
series

 
gorgons (STHENO+MEDUSA+EURYDALE)

graphite on bristol 4 "x 11 " (each)